Hotline
Hotline: 02546 515 999
MR BIỂN 0937 097 929

Máy lạnh Vũng Tàu

DAIKIN 2 CHIỀU

DAIKIN 2 CHIỀU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU
CÔNG SUẤT 26000 BTU
MODEL FCQ71KAVEA/RQ71MV1
DAIKIN 2 CHIỀU

DAIKIN 2 CHIỀU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU
CÔNG SUẤT 35700 BTU
MODEL FCQ100KAVEA/RQ100MY1
DAIKIN 2 CHIỀU

DAIKIN 2 CHIỀU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU
CÔNG SUẤT 45000 BTU
MODEL FCQ125KAVEA/RQ125MY1
DAIKIN 2 CHIỀU

DAIKIN 2 CHIỀU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU
CÔNG SUẤT 50000 BTU
MODEL FCQ140KAVEA/RQ140MY1