Hotline
Hotline: 02546 515 999
MR BIỂN 0937 097 929

MÁY LẠNH REETECH TREO TƯỜNG

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER
CÔNG SUẤT 18000 BTU
MODEL: FCQ50LUV1/RZQ50KBV4A
DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER
CÔNG SUẤT 20000 BTU
MODEL FCQ60LUV1/RZQ60KBV4A
DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER
CÔNG SUẤT 26000 BTU
MODEL FCQ71LUV1/RZQ71KBV4A
DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER
CÔNG SUẤT 36000 BTU
MODEL FCQ100LUV1
DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER
CÔNG SUẤT 45000 BTU
MODEL FCQ125LUV1
DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER
CÔNG SUẤT 50000 BTU
MODEL FCQ140KVEA/RZQ140